Gratis psykologhjælp gennem sundhedsforsikringen på din arbejdsplads

Til en start kan du undersøge om din arbejdsplads har en sundhedsforsikring. Din arbejdsplads behøver ikke vide, hvad du bruger din sundhedsforsikring til. Kontakt forsikringsselskabet direkte.

Dit forsikringsselskab/fagforening har tavshedspligt. Ofte vil forsikringen dække 10-12 psykologbehandlinger, der således bliver gratis psykologhjælp for dig. Når du har kontaktet dit forsikringsselskab, vil de sende en bekræftelse, du så kan tage med til din psykolog. Din psykolog vil så sende regningen direkte til forsikringsselskabet.

Gratis psykologhjælp gennem din indboforsikring

Indbo/familie forsikringen gør ikke psykologhjælpen gratis, men kan give et tilskud. Der er kun nogle forsikringsselskaber, der tilbyder den mulighed. Kontakt dit forsikringsselskab for at høre nærmere. Tilskuddet gives typisk til grupper og problemstillinger, som den offentlige sygesikring dækker. Læs mere her. Nogle forsikringsselskaber vil også give direkte tilskud til parterapi.

Gennem din egen læge

Nogle gennemgribende psykiske lidelser som eksempelvis skitzofreni behandles ved, at din egen læge henviser dig til en psykiater.

For nogle lidelser som eksempelvis OCD og depression kan der også i nogle tilfælde gives tilskud. Kontakt din læge for at høre nærmere.

Hvis du ikke ønsker at bliver registreret i systemet, skal du vælge en psykolog direkte. Psykologen har tavshedspligt, men du undgår at blive registreret nogle steder. Som udgangspunkt er det for svære lidelser vigtigt at følge sin læges råd.

Sådan får du gratis psykologhjælp

Gratis psykologhjælp for studerende på en lang eller mellemlang uddannelse

Kontakt studenterrådgivningen hvis du er er studerende på en videregående uddannelse Studenterrådgivningen kan tilbyde gratis psykologhjælp til studerende. På studenterrådgivningen er der også tilknyttet socialrådgivere og psykiatere. Læs mere om gratis psykolog hjælp for studerende. Her kan du også læse om en gratis app som hjælper mod eksamens angst.

Gratis psykologhjælp hvis du er barn af alkoholmisbrugere

Tuba tilbyder gratis terapeutisk rådgivning. Du skal være mellem 14 og 35 år og så skal du være fra en familie, hvor der har været alkoholmisbrug. Der er gruppeforløb og individuelle samtaler og rådgivningscentret dækker hele landet.

Gratis psykologsamtaler hvis du har forsøgt selvmord eller har selvmordstanker

Er du selvmordstruede er det vigtigt at du søger hjælp. Hvis du er selvmordstruet, kan du modtage gratis psykologhjælp.

For at få hjælpen skal du først have en henvisning fra din læge til en af de klinikker, der er i landet for selvmodsforebyggelse. Se de forskellige byer/regioner her:

 

Det er vigtigt at søge hjælp og bruge den. Hvis du er i tvivl om hvad du skal gøre så ring anonymt til PSYKOLOG-erne eller brug vores chat

Kommunen

Hvis du på ingen måde har penge til at betale din del af udgiften til psykologbehandling, kan du søge din kommune om hjælp efter lov om aktiv socialpolitik til sygebehandling i særlige tilfælde. Det er en forudsætning, at behandlingen bliver vurderet som helt nødvendig for dig.

Kommunen laver desuden en såkaldt trangsvurdering, hvor de medtager dine mest nødvendige udgifter og dine indtægter. Derefter vurderer kommunen, om du kan betale selv. Du kan således godt komme ud for, at du også har udgifter, som kommunen ikke tager med i trangsvurderingen.

I særlige situationer kan kommunen bevilge betaling af psykologsamtaler (kort forløb) for eksempel, hvis du deltager i et revaliderings- eller ressourceforløb. Kommunernes praksis på området er noget forskellig.

Efter lov om social service § 102 kan kommunen give et tilbud af behandlingsmæssig karakter, hvis du har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller har særlige sociale problemer. Der kan fx være tale om et alvorligt handicap, en sindslidelse eller misbrug.

Et sådant tilbud af behandlingsmæssig karakter kan blandt andet være psykologbehandling, når det er nødvendigt for at bevare eller forbedre din funktionsevne. Det er en forudsætning, at du ikke kan få den rette behandling gennem de sædvanlige behandlingstilbud, for eksempel psykologhjælp efter sundhedsloven.